FIT-kirjoitussarja
Kirjoituksia ikoni

FIT-kirjoitussarja

FIT-kirjoitussarja tarjoaa selkeää ja kokonaisvaltaista tutkimustietoa päätöksentekijöille, medialle ja ylipäänsä kaikille talouspolitiikasta kiinnostuneille.
FIT-kirjoitussarja on suunnattu ensisijaisesti tiedon kuluttajille. Sarjassa huippututkimusyksikön omat ja vierailevat kirjoittavat esittävät,
mitä taloustieteellä on sanottavaa käytännön talouspolitiikan kannalta kiinnostavista aiheista. Kirjoittajat ovat siis perehtyneet syvällisesti aiheisiin, joista kirjoittavat. Itse tutkimuksen tekeminen on vaikeaa ja vaatii pitkää koulutusta sekä perehtymistä aiheisiin. Kirjoitussarjassa tutkijat hyödyntävät kaikkea tätä osaamista ja kertovat suuremmalle yleisölle ymmärrettävässä muodossa mitä eri aiheista opittiin. Lukija siis pääsee nauttimaan kovan tutkimustiedon hedelmistä sarjan kirjoituksissa mahdollisimman helposti ymmärrettävässä muodossa.

Kirjoitussarjan päätoimittaja: tutkimusprofessori Tuomas Kosonen, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT.

15.05.2023 | FIT-kirjoitussarja

Liikenteen sähköistämiselle ei ole vaihtoehtoja, jos liikenteen päästöjä halutaan alentaa kohti nollaa. Suomessa tulisi toteuttaa kokeiluja liikenteen sähköistymistä edistävistä keinoista, kirjoittavat Verotutkimuksen huippuyksikön tutkijat.

Lue lisää

02.03.2023 | FIT-kirjoitussarja

• Kirjoituksessa kuvataan erilaisten sopeutustoimien kohdentumista eri tuloryhmiin ja niiden julkista taloutta sopeuttavaa vaikutusta.
• Laskelmia esitetään sosiaaliturvan leikkauksen, ansio- ja pääomatuloveron kiristyksen sekä arvonlisäverokantojen kiristyksen vaikutuksista.
• Laskelmissa on hyödynnetty SISU-mikrosimulaatiomallia.
• Lopussa keskustellaan myös muutamasta muusta sopeutuksen keinosta.

Lue lisää
Kuva, joka esittää verojärjestelmän putkistona. Tulopuolella sosiaaliturvamaksut, tuloverot, kulutusverot ja yritys- ja omaisuusverot. Menopuolella koulutus, terveydenhuolto sosiaaliturva ja muut julkiset menot.

02.03.2023 | FIT-kirjoitussarja

Talouspoliittisessa keskustelussa pohditaan usein julkisen sektorin tehtäviä ja erityisesti sitä, miten suuri julkisen sektorin tulisi olla. Tämä FIT-kirjoitussarjan neljäs numero esittelee julkisen sektorin tärkeimpiä tehtäviä ja toisaalta mitä vaikutuksia eri julkisen sektorin toimilla tutkimuskirjallisuuden perusteella on talouden toimintaan ja hyvinvointiin.

Lue lisää
Matkalaukut

27.10.2022 | FIT-kirjoitussarja

Suomalaisia muuttaa ulkomaille vuosittain enemmän kuin palaa. Tässä kirjoituksessa arvioidaan taloustieteellisen tutkimuksen ja kattavan uuden aineiston perusteella verotuksen vaikutusta kansainväliseen muuttoliikkeeseen, miltä tilanne Suomessa vaikuttaa ja millaisiin politiikkajohtopäätöksiin tarkastelu antaa aihetta.

Lue lisää
Bussi ja ratikka

03.10.2022 | FIT-kirjoitussarja

Suomen tavoitteena on puolittaa liikenteen päästöt vuoteen 2030 mennessä vuoden 2005 päästötasoon verrattuna. Vuoteen 2045 mennessä tavoitteena on kokonaan fossiiliton liikenne, mikä tarkoittaisi, että Suomen teillä ei silloin käytettäisi enää lainkaan fossiilisia polttoaineita. Vaikka näiden tavoitteiden eteen on jo toteutettu useita toimia, näyttää ensimmäisen tavoitteen toteutuminen epävarmalta ja jälkimmäisen epätodennäköiseltä.

Lue lisää