Verotutkimuksen huippuyksikkö

Verotutkimus ei ole mustavalkoista. Verotutkimuksen huippuyksikkö FIT tuottaa luotettavaa tietoa vero- ja tulonsiirtojärjestelmän suunnittelun tueksi. Yksikön tutkimus tarjoaa tietoa siitä, miten verotus ja sääntely vaikuttavat yksilöihin, yritystoimintaan ja laajemmin yhteiskuntaan sekä miten yksilöt ja yritykset tekevät taloudellisia päätöksiä. Julkisen talouden kehikkoa voi kuvata putkistona, jossa veroilla kerättyjä varoja siirretään julkisten palveluiden ja tulonsiirtojen rahoitukseen. Toisinaan putkisto ei ole hyvin suunniteltu vaan siinä esiintyy ”vuotoja”, jotka käytännössä ilmenevät verotuksen aiheuttamina muutoksina taloudellisessa toimeliaisuudessa. Huippuyksikön tutkimuksen avulla voimme löytää järjestelmän ongelmakohtia sekä ratkaisuja niiden korjaamiseksi.

VATT logo
Tutkimuksen huippuyksiköt logo
Helsingin ylopisto logo
Tampereen yliopisto logo
43 %

Verojen ja pakollisten sosiaaliturvamaksujen kertymä Suomessa oli noin 108 miljardia euroa vuonna 2021. Siten kokonaisveroaste (verot suhteessa bruttokansantuotteeseen) oli noin 43 %. Tämän suuren veropotin keräämisen vaikutuksilla voi olla ratkaiseva merkitys talouden toiminnalle.

Mikä on verotuksen idea?

Verotus vaikuttaa meidän kaikkien elämään sen eri vaiheissa, joskus huomaamatta. Verotuloilla rahoitetaan hyvinvointipalvelut varhaiskasvatuksesta ja koulutuksesta eläkkeisiin. Verotuksella ja tulonsiirroilla voidaan myös pyrkiä ratkomaan merkittäviä yhteiskunnallisia haasteita, kuten eriarvoisuuden kasvua sekä ympäristö- ja kansanterveysongelmia. Hyvä verojärjestelmä saavuttaa tavoitteensa mahdollisimman pienillä yhteiskunnallisilla kustannuksilla. Tervetuloa verotutkimuksen kotiin!

Ajankohtaista