FIT-kirjoitussarja
Kirjoituksia ikoni

FIT-kirjoitussarja

FIT-kirjoitussarja tarjoaa selkeää ja kokonaisvaltaista tutkimustietoa päätöksentekijöille, medialle ja ylipäänsä kaikille talouspolitiikasta kiinnostuneille.
FIT-kirjoitussarja on suunnattu ensisijaisesti tiedon kuluttajille. Sarjassa huippututkimusyksikön omat ja vierailevat kirjoittavat esittävät,
mitä taloustieteellä on sanottavaa käytännön talouspolitiikan kannalta kiinnostavista aiheista. Kirjoittajat ovat siis perehtyneet syvällisesti aiheisiin, joista kirjoittavat. Itse tutkimuksen tekeminen on vaikeaa ja vaatii pitkää koulutusta sekä perehtymistä aiheisiin. Kirjoitussarjassa tutkijat hyödyntävät kaikkea tätä osaamista ja kertovat suuremmalle yleisölle ymmärrettävässä muodossa mitä eri aiheista opittiin. Lukija siis pääsee nauttimaan kovan tutkimustiedon hedelmistä sarjan kirjoituksissa mahdollisimman helposti ymmärrettävässä muodossa.

Kirjoitussarjan päätoimittaja: tutkimusprofessori Tuomas Kosonen, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT.

Matkalaukut

27.10.2022 | FIT-kirjoitussarja

FIT #3/2022: Verotuksen yhteys kansainväliseen muuttoliikkeeseen: pitäisikö ylimpien ansiotulojen verotusta alentaa muuttoliikkeen hillitsemiseksi?

Suomalaisia muuttaa ulkomaille vuosittain enemmän kuin palaa. Tässä kirjoituksessa arvioidaan taloustieteellisen tutkimuksen ja kattavan uuden aineiston perusteella verotuksen vaikutusta kansainväliseen muuttoliikkeeseen, miltä tilanne Suomessa vaikuttaa ja millaisiin politiikkajohtopäätöksiin tarkastelu antaa aihetta.

Lue lisää
Bussi ja ratikka

03.10.2022 | FIT-kirjoitussarja

FIT #2/2022: Liikenteen ilmastopäästöjen vähentäminen vaatii ripeämpää liikenteen sähköistymistä

Suomen tavoitteena on puolittaa liikenteen päästöt vuoteen 2030 mennessä vuoden 2005 päästötasoon verrattuna. Vuoteen 2045 mennessä tavoitteena on kokonaan fossiiliton liikenne, mikä tarkoittaisi, että Suomen teillä ei silloin käytettäisi enää lainkaan fossiilisia polttoaineita. Vaikka näiden tavoitteiden eteen on jo toteutettu useita toimia, näyttää ensimmäisen tavoitteen toteutuminen epävarmalta ja jälkimmäisen epätodennäköiseltä.

Lue lisää

01.09.2022 | FIT-kirjoitussarja

FIT #1/2022: Taloustieteen näkökulmia talouspoliittiseen keskusteluun

FIT-kirjoitussarjan ensimmäinen numero esittelee yleistajuisesti, mitä taloustiede on ja miksi taloustieteellinen näkökulma on hyödyllinen talouspolitiikan vaikutusten ymmärtämisessä sekä erilaisten politiikkavaihtoehtojen hyötyjen ja haittojen arvioinnissa.

Lue lisää