Kirjoittava käsi

27.09.2022 | Ajankohtaista

FIT-kirjoitussarja: käytännön teemoja taloustieteellisen tutkimuksen näkökulmasta

FIT-kirjoitussarja tarjoaa selkeää ja kokonaisvaltaista tutkimustietoa päätöksentekijöille, medialle ja ylipäänsä kaikille talouspolitiikasta kiinnostuneille. FIT-kirjoitussarja on suunnattu ensisijaisesti tiedon kuluttajille. Sarjassa huippututkimusyksikön omat ja vierailevat kirjoittavat esittävät, mitä taloustieteellä on sanottavaa käytännön talouspolitiikan kannalta kiinnostavista aiheista. Kirjoittajat ovat siis perehtyneet syvällisesti aiheisiin, joista kirjoittavat. Itse tutkimuksen tekeminen on vaikeaa ja vaatii pitkää koulutusta sekä perehtymistä aiheisiin. Kirjoitussarjassa tutkijat hyödyntävät kaikkea tätä osaamista ja kertovat suuremmalle yleisölle ymmärrettävässä muodossa mitä eri aiheista opittiin. Lukija siis pääsee nauttimaan kovan tutkimustiedon hedelmistä sarjan kirjoituksissa mahdollisimman helposti ymmärrettävässä muodossa.

Laadukkaalla tutkimuksella tuotetaan luotettavaa tietoa yhteiskunnan ilmiöistä. Taloustieteessä esimerkiksi empiiriset menetelmät ovat kehittyneet erittäin luotettaviksi. Tarkasteltaessa eri käytännön talouspolitiikan kannalta kiinnostavia kysymyksiä taloustieteellisin menetelmin on mahdollista tuottaa niistä uutta tietoa. Toisinaan uusi tieto jopa kumoaa vallitsevia näkemyksiä. Kirjoitussarjassa hyödynnetään taloustieteellisiä menetelmiä ja tehtyä tutkimusta tarkasteltaessa talouspolitiikan kannalta kiinnostavia aiheita.
‒ Luotettavaa ja tutkittua tietoa tarvitaan disinformaation ajassa entistä enemmän paitsi päätöstenteon tueksi myös mediassa kansalaisten ymmärryksen lisäämiseksi, sanoo kirjoitussarjan päätoimittaja, tutkimusprofessori Tuomas Kosonen VATT:sta.

Käytännönläheisiä teemoja

FIT-kirjoitussarja käsittelee käytännön kannalta kiinnostavia teemoja, joita tarkastellaan taloustieteellisen tutkimuksen näkökulmasta. Kirjoitussarjassa esiteltävistä sisällöistä vallitsee taloustieteilijöiden keskuudessa yhteisymmärrys tai ainakin on yksittäistä tutkimusta enemmän tutkimusnäyttöä, joten kyse on punnituista ja tarkasti perustelluista puheenvuoroista. Kirjoittajat edustavat huipputason tutkimusosaamista sillä saralla, mistä kirjoittavat.
Ensimmäisessä numerossa esitellään kirjoitussarjan idea eli mitä taloustiede on ja miksi juuri taloustieteen tuottamat vastaukset ovat hyödyllisiä ottaa huomioon talouspolitiikan vaihtoehtoja mietittäessä. Tiivistäen vastaus liittyy siihen, että talouspolitiikka itsessään perustuu poliittisiin valintoihin, mutta eri talouspolitiikan vaihtoehtojen vaikutuksista ihmisten hyvinvointiin tarvitaan luotettavaa tutkimustietoa, joka ottaa huomioon keinojen kaikki vaikutukset, sekä positiiviset että negatiiviset. Taloustieteen tarkastelukulma ja edistyneet empiiriset menetelmät ovat tässä hyödyllisiä.
Seuraavissa numeroissa tätä taloustieteen tarkastelukulmaa ja huipputason tutkimustietoa sovelletaan käytännön talouspolitiikan kannalta keskeisiin aiheisiin. Syksyn 2022 numeroissa käsitellään muun muassa, liikenteen ilmastopäästöjä ja niitä torjuvia toimenpiteitä keskittyen liikenteen sähköistymiseen, maastamuuttoa Suomesta ja sen yhteyttä kireään tuloverotukseen, sekä yhteisö- ja osinkoverotuksen vaikutuksia yritysten toimintaan.

Kirjoituksia ilmestyy keskimäärin noin kuukauden välein. Voit halutessasi tilata sähköpostiisi tiedon kirjoitussarjan uuden osan ilmestymisestä Kirjoitussarja-sivun alalaidan lomakkeella.

Lisätietoja

Tutkimusprofessori Tuomas Kosonen, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT
tuomas.kosonen@vatt.fi