AjankohtaistaTutkimus

09.11.2023 | Ajankohtaista

Verotutkimuksen huippuyksikkö ja Tampereen Työväen Teatteri käsittelivät talouden, ihmisluonteen ja verotuksen perimmäisiä kysymyksiä tieteen ja taiteen keinoin TTT-klubilla.

Anonyymi yleisöpalaute oli kannustavaa:
‒ Hieno tunnelma, ei turhaa tärkeilyä. Vahvisti uskoa siihen, että tiede ja moraali yhä entistä tarpeellisempia.
‒ Raikas yhdistelmä, loistava rohkea idea ja onnistunut toteutus!
‒ Mielenkiintoisia esityksiä ja kommentteja, jotka eivät olleet pelkkää samanmielisten hymistelyä. Aiheet nivoutuivat hyvin yhteen.
‒ Kunpa löytyisi lisää rahoitusta ja intoa tällaisiin tilaisuuksiin.

Lue lisää
Marita Laukkanen

17.03.2023 | Ajankohtaista

Kirjoittaja: Mikko Korhonen / Tampereen yliopisto

Verovaroin paitsi rahoitetaan hyvinvointipalvelut, voidaan verotuksen ja tulosiirtojen avulla myös ratkoa merkittäviä yhteiskunnallisia haasteita. Suurimpia globaaleja ongelmia on ilmastonmuutos, jonka hillinnän taloudellisiin ratkaisuihin keskittyy ekonomisti Marita Laukkanen. Valtion taloudellisessa tutkimuskeskuksessa VATTissa pitkään työskennellyt Laukkanen aloitti maaliskuussa työelämäprofessorina Tampereen yliopistossa. Verotutkimuksen huippuyksikkö (FIT) työyhteisönään hän haluaa vahvistaa ympäristötaloustiedettä.

Lue lisää
Kuvaaja, jossa verrataan simuloituja sosiaalietuuksien leikkaamisen vaikutuksia ansio- ja pääomatuloverotuksen kiristämisen vaikutuksiin kotitalouden käytettävissä oleviin tuloihin eri tulokymmenyksissä. Kuvaajan alla on esitelty laskelmat siitä, miten muutokset vaikuttaisivat kuukausitasolla viiden eri tulotason kotitalouden käytettävissä oleviin tuloihin.

02.03.2023 | Ajankohtaista

Julkisen talouden sopeuttaminen voidaan toteuttaa joko julkisen talouden tuloja lisäämällä, eli verotusta kiristämällä, tai menoja vähentämällä eli leikkaamalla sosiaaliturvaa tai vähentämällä julkisten palveluiden tarjontaa. Verotutkimuksen huippuyksikön tutkijat tarkastelevat erilaisia vaihtoehtoisia sopeutuskeinoja ja simuloivat, miten ne vaikuttaisivat julkisen talouden tasapainoon sekä tulonjakoon eri väestöryhmien välillä. 

Lue lisää

01.03.2023 | Ajankohtaista

Kirjoittaja: Kaisa Kotakorpi

Verotutkimuksen huippuyksikön tutkijaryhmä selvittää tulevaisuusvaliokunnan tilaamassa raportissa vastauksia tulevaisuuden hyvinvoinnin ydinkysymyksiin taloustieteellisestä näkökulmasta. Väestötasolla hyvin- ja pahoinvoinnin samanaikaista kasvua ei ole ollut viime vuosina havaittavissa, mutta joitain yksilötason riskitekijöitä voidaan tunnistaa. Esimerkiksi pienituloisuusaste on kasvanut erityisesti työttömien keskuudessa. Tämänhetkistä talouspoliittista keskustelua hallitsee valtion budjetin sopeuttamisen tarve ja sopeutuskeinojen valinnalla voi olla merkitystä myös hyvinvointierojen kehityksen kannalta.

Lue lisää
Lääkkeitä

17.01.2023 | Ajankohtaista

Kirjoittaja: Kaisa Kotakorpi

Verotutkimuksen huippuyksikön tuoreessa tutkimuksessa tarkasteltiin diabeteksen ja korkean kolesterolin hoitoon lääkärien määräämiä reseptejä yksityisellä ja julkisella sektorilla. Tulokset ovat selkeät: yksityisellä sektorilla työskentelevät lääkärit määräväät näiden sairauksien hoitoon merkittävästi useammin kalliita lääkkeitä, vaikka saatavilla on myös edullisempia, hyväksyttyjä lääkevalmisteita.

Lue lisää