18.06.2024 | Ajankohtaista

Eurooppalaisten ja yhdysvaltalaisten julkistaloustieteilijöiden kokoontuminen Helsingissä

Taloustieteen kutsuvieraskonferenssi TAPESiin osallistui arvovaltainen joukko taloustieteen tutkijoita Helsingissä 12.–14. kesäkuuta 2024. Tilaisuuden aiheina olivat vero- ja tulonsiirtojärjestelmät.
TAPES-seminaari oli osa taloustieteellisen tutkimuksen superviikkoa Helsingissä, johon kuului lisäksi taloustieteen jatko-opiskelijoiden kesäkurssi, Emmanuel Saezin juhlaluento ja kokouksia. Tapahtumat kokosivat yhteen taloustieteestä kiinnostunutta yleisöä, alansa kansainvälisiä huippuja ja uransa alussa olevia nuoria tutkijoita.

Helsingissä järjestettiin 12. – 14. kesäkuuta 2024 merkittävä kansainvälinen konferenssi, Trans-Atlantic Public Economics Seminar (TAPES), joka keskittyi verotus- ja tulonsiirtojärjestelmiin.

Tapahtuman järjestivät yhdysvaltalainen National Bureau of Economic Research (NBER), Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (VATT) ja Verotutkimuksen huippuyksikkö (FIT) ja se kokosi yhteen yli 40 ansioitunutta taloustieteilijää Yhdysvalloista ja yli kymmenestä Euroopan maasta keskustelemaan muun muassa verotuksen ja tulonsiirtojen vaikutuksista eriarvoisuuteen, maahanmuuttoon ja työmarkkinoihin.

”Tämä konferenssi on erinomainen tilaisuus keskustella eroista eurooppalaisissa ja yhdysvaltalaisissa järjestelmissä sekä löytää uusia näkökulmia vero- ja tulonsiirtojärjestelmien kehittämiseen,” toteavat tilaisuuden järjestäjät Hilary W. Hoynes (Kalifornian Berkeleyn yliopisto ja NBER) sekä Tuomas Kosonen (VATT ja FIT).

Tutkijat joutuivat odottamaan tapahtumaa pitkään, sillä konferenssi oli määrä järjestää jo vuonna 2020, mutta pandemian vuoksi se jouduttiin siirtämään.


Yli 30 vuotta yhteistyötä vero- ja tulonsiirtojärjestelmien tutkimuksessa

NBER on Yhdysvaltojen suurin taloustieteellinen tutkimusorganisaatio, jolla on keskeinen rooli kansainvälisessä tutkimusyhteisössä. NBER on järjestänyt TAPES-konferensseja vuodesta 1988. NBER:n puheenjohtaja, MIT:n professori James Poterba, totesi osallistujille, että 36 vuotta sitten, kun ensimmäinen TAPES-konferenssi järjestettiin, aineistojen hyödyntäminen tutkimuksessa oli yhdysvaltalaisten tutkijoiden vahvuus. Nyt tasapaino on kääntynyt, ja erityisesti pohjoismaiset, laajat rekisteriaineistot mahdollistavat vero- ja tulonsiirtojärjestelmien luotettavan tutkimuksen.

Pohjoismaissa aineistojen saatavuus on parantunut huomattavasti, ja verojärjestelmissä tapahtuvien muutosten vaikutuksia voidaan tutkia paljon tarkemmin kuin aikaisemmin. Pohjoismaista saatujen tulosten yleistettävyys muihin maihin sekä maiden kansalaisten halukkuus maksaa veroja synnyttivät myös vilkasta keskustelua.


Taloustieteellisen tutkimuksen superviikko Helsingissä 10. – 14.6.

TAPES-seminaari oli osa taloustieteellisen tutkimuksen superviikkoa Helsingissä, johon kuuluivat myös taloustieteen jatko-opiskelijoiden kesäkurssi, yleisöluentoja ja kokouksia. Tapahtumat kokosivat yhteen taloustieteestä kiinnostunutta yleisöä, alan kansainvälisiä huippuja ja uransa alussa olevia nuoria tutkijoita.

Yksi viikon kohokohdista on Wihurin kansainvälisen palkinnon vuoden 2023 voittajan, Kalifornian Berkeleyn yliopiston professori Emmanuel Saezin juhlaluento 11. kesäkuuta. Luennollaan Saez käsitteli hyvinvointivaltion ja eriarvoisuuden kasvun globaalia kehitystä.

”Säätiönä ajattelemme, että juuri nyt yhteiskuntamme tarvitsee lisää ymmärrystä hyvinvointivaltion tulevaisuudesta. Emmanuel Saez on kehittänyt merkittävällä tavalla hyvinvointivaltion rahoituksen, rakenteiden ja kehityksen tutkimusta, sanoo rahaston hallituksen puheenjohtaja Arto Hiltunen.

Emmanuel Saezin luentoa Aalto-yliopiston vanhan kauppakorkeakoulun juhlasalissa seurasi noin 250 henkeä. Juhlaluennon kommenttipuheenvuoron esitti Verotutkimuksen huippuyksikön johtaja, Tampereen yliopiston professori Kaisa Kotakorpi, joka peilasi Saezin esittämiä kehityskulkuja eriarvoisuudesta, verotuksesta ja hyvinvointivaltion tilasta käytävään keskusteluun Suomessa.


Huippututkijoiden puheenvuoroista pääsivät nauttimaan myös taloustieteiden jatko-opiskelijat, joiden koko viikon kestävään kesäkurssiin TAPES-konferenssi sisältyi. Verotutkimuksen huippuyksikkö järjestää taloustieteiden jatko-opiskelijoiden kesäkurssin joka toinen vuosi. Tänä vuonna kurssille valittiin 39 opiskelijaa kymmenestä eri maasta. Luentomaisen kurssiosuuden, opiskelijoiden tutkimuspostereiden näyttelyn ja TAPESin yhdistelmä tarjosi alan opiskelijoille tiukan asiatiedon lisäksi erinomaisia verkostoitumismahdollisuuksia.


Järjestäjät ja tukijat

TAPESin järjestäjinä toimivat National Bureau of Economic Research (NBER), Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (VATT) ja Verotutkimuksen huippuyksikkö (FIT). Tapahtumaa tukivat Yrjö Jahnssonin säätiö ja Palkansaajasäätiö. Jatko-opiskelijoille suunnatun kesäkurssin järjestivät Verotutkimuksen huippuyksikkö (FIT) ja Uppsalan yliopiston julkistalouden tutkimuskeskus (Uppsala Center for Fiscal Studies UCFS).

Verotutkimuksen huippuyksikkö (FIT) tuottaa tieteellisesti korkeatasoista tutkimustietoa vero- ja tulonsiirtojärjestelmien suunnittelun ja kehittämisen tueksi. Huippuyksikön johtajana toimii prof. Kaisa Kotakorpi Tampereen yliopistosta, ja konsortioon kuuluvat myös Valtion taloudellinen tutkimuskeskus ja Helsingin yliopisto. FIT kuuluu Suomen Akatemian huippuyksikköohjelmaan (2022–2029). Tutustu tarkemmin: https://verotutkimus.fi/

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (VATT) on taloustieteellisen tutkimuksen asiantuntijayksikkö. Teemme tieteellisesti korkeatasoista tutkimusta edistääksemme tietoon pohjautuvaa talouspolitiikkaa. Tutustu tarkemmin: https://vatt.fi

National Bureau of Economic Research (NBER) on yksityinen voittoa tavoittelematon tutkimusorganisaatio, jonka tavoitteena on tuottaa puolueetonta taloustieteellistä tutkimusta ja edistää tutkitun tiedon hyödyntämistä päätöksenteon tueksi niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla. NBER on Yhdysvaltojen suurin taloustieteellinen tutkimusorganisaatio. Se julkaisee vuosittain yli 1 200 työpaperia ja järjestää yli 120 tieteellistä konferenssia. Monet yhdysvaltalaiset Nobel-muistopalkinnon taloustieteissä voittaneet tutkijat ovat olleet NBERin tutkimusyhteisön jäseniä.
Tutustu tarkemmin: https://www.nber.org/Lisätietoja tapahtumasta: Tutkimusprofessori Tuomas Kosonen, etunimi.sukunimi@vatt.fi

Tapahtuman englanninkielinen ohjelma löytyy sivustoltamme täältä.