07.06.2024 | Ajankohtaista

Hyvinvointivaltion ja taloudellisen eriarvoisuuden huippututkija Emmanuel Saez Helsinkiin

Taloustieteen professori Emmanuel Saez sai vuonna 2023 Wihurin kansainvälisen palkinnon hyvinvointivaltion kestävyyden edellytysten tutkimuksesta. Hän puhuu vierailunsa aikana Verotutkimuksen huippuyksikön (FIT) ja Uppsalan verotutkimuskeskuksen (UCFS) järjestämällä taloustieteen jatko-opiskelijoiden kesäkursilla, sekä osallistuu julkistaloutta ja verotusta käsittelevään TAPES-seminaariin.

Emmanuel Saez on maailmanlaajuisesti tunnustettu julkisen talouden tutkija, joka on keskittynyt työssään laajoihin verotukseen, tulonjakoon ja taloudelliseen eriarvoisuuteen liittyviin kysymyksiin. Lokakuussa 2023 Saez voitti Wihurin kansainvälisen palkinnon hyvinvointivaltion kestävyyden edellytyksiin keskittyvästä tutkimuksestaan.

Saez vierailee Helsingissä 11.6.–¬14.6.2024. Hän puhuu laajalle yleisölle hyvinvointivaltion globaalista kehityksestä sekä haasteista, ja luennoi julkistaloudesta ja verotuksesta taloustieteen tutkijoille ja jatko-opiskelijoille.

Työssään taloustieteen professorina Kalifornian yliopistossa Berkeleyssa toimiva Saez on tuonut taloustieteen teoriaa lähemmäs päätöksenteon arkea. Yhdessä Thomas Pikettyn ja Gabriel Zucmanin kanssa hän on esimerkiksi rakentanut eri maiden aineistoja yhdistävän ja eriarvoisuuden kehityksen kuvaamisessa keskeisen World Inequality -tietokannan, joka päivittyy jatkuvasti.

Akateemisen tutkimuksen lisäksi Saez osallistuu aktiivisesti käytännön asiantuntijatyöhön ja ottaa työnsä kautta kantaa yhteiskunnalliseen keskusteluun. Hänet on palkittu muun muassa John Bates Clark -mitalilla (2009), jota pidetään toiseksi tärkeimpänä taloustieteen palkintona Nobelin jälkeen. Vuonna 2023 Saez oli mukana ns. Citation Laureates -listalla, johon pääsevät mukaan potentiaaliset oman alansa Nobel-palkinnon voittajat.

Lisää ymmärrystä hyvinvointivaltiosta

Wihurin kansainvälisten palkintojen rahasto jakaa Wihurin kansainvälistä palkintoa henkilöille tai yhteisöille, jotka ovat “edistäneet ihmiskunnan henkistä ja taloudellista kehitystä”. Palkinnonsaajina on ollut pääsääntöisesti tieteentekijöitä, ja palkinnon jakamista varten on perinteisesti päätetty ala tai ajankohtainen teema. Vuoden 2023 palkinto myönnettiin hyvinvointivaltion kestävyyden edellytysten tutkimuksesta.

”Säätiönä ajattelemme, että juuri nyt yhteiskuntamme tarvitsee lisää ymmärrystä hyvinvointivaltion tulevaisuudesta. Emmanuel Saez on kehittänyt merkittävällä tavalla hyvinvointivaltion rahoituksen, rakenteiden ja kehityksen tutkimusta”, sanoo rahaston hallituksen puheenjohtaja Arto Hiltunen.

Helsingissä Saez puhuu 11.6.2024 hyvinvointivaltioon liittyvistä ajankohtaisista kysymyksistä Wihurin kansainvälisten palkintojen järjestämällä juhlaluennolla, johon osallistuu talouden tutkijoiden lisäksi muun muassa yhteiskunnallisia päättäjiä, kansalaisyhteiskunnan edustajia ja opiskelijoita. Vierailunsa aikana Saez puhuu myös Verotutkimuksen huippuyksikön (FIT) ja Uppsalan verotutkimuskeskuksen (UCFS) järjestämällä taloustieteen jatko-opiskelijoiden kesäkurssilla. Lisäksi hän osallistuu julkistaloutta ja verotusta käsittelevään transatlanttiseen TAPES-seminaariin Helsingissä (järj. FIT, VATT ja NBER).


Photo of Emmanuel Saez: Ida Tietgen Høyrup