FIT Finnish centre of excellence in tax systems research -logo

28.08.2022 | Ajankohtaista

Verotutkimuksen huippuyksikkö viettää juhlallisia avajaisiaan 1.9.2022

Verotutkimuksen huippuyksikön avajaistilaisuus järjestetään Tampereella 1.9.2022. Pääpuhujana avajaisissa on verojärjestelmätutkimuksen uranuurtaja Joel Slemrod.

Kirjoittaja: Marjukka Hourunranta

Verotutkimuksen huippuyksikkö FIT tuottaa luotettavaa tietoa vero- ja tulonsiirtojärjestelmän suunnittelun tueksi siitä, miten verotus ja sääntely vaikuttavat yksilöihin, yritystoimintaan ja laajemmin yhteiskuntaan sekä miten yksilöt ja yritykset tekevät taloudellisia päätöksiä. Tampereen yliopiston, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT:n ja Helsingin yliopiston muodostama konsortio on valittu Suomen Akatemian huippuyksikköohjelmaan 2022–2029.

Huippuyksikön avajaistilaisuuden keynote-luennon pitää verotutkimuksen kansainvälinen tähti, Michiganin yliopiston professori Joel Slemrod, joka on ollut keskeinen verotutkimuksen tarkastelukohteiden laajentamisessa veroprosenteista kohti systeemisempää näkökulmaa. Tällöin tarkastellaan muun muassa veronmaksajien käyttäytymistä, verovälttelyä, veronkiertoa ja verohallinnon toimintaa sekä verotukseen liittyvää sääntelyä ja rajoituksia. Huippuyksikkö on omaksunut tämän kehyksen, jossa järjestelmän eri osat ja monimutkaisuus saattavat aikaansaada yllättäviä seurauksia ja yhteisvaikutuksia. Näin voidaan löytää uusia ja yllättäviä kohteita, joissa tehottomuuksia esiintyy ja toisaalta arvioida, mihin verorahoja on perusteltua ja tehokasta käyttää.

Tilaisuus pidetään torstaina 1.9. klo 14–16 Tampereen yliopiston keskustakampuksella Pinni B -rakennuksen luentosalissa B1100. Avajaisissa puhuu myös Tampereen yliopiston rehtori Mari Walls.

Osallistujat ovat tervetulleita vapaamuotoiseen verkostoitumistilaisuuteen Nokia Arenan Paidia-tilaan klo 16.30–18.30.

Selkeää tutkimustietoa kansalaisille ja päätöksenteon tueksi

Joel Slemrod on tehnyt yhteistyötä laajasti kansainvälisten tutkijoiden kanssa, joihin lukeutuu myös Verotutkimuksen huippuyksikön tutkijoita.

‒ Slemrod on paitsi piinkova tutkija, myös erinomainen puhuja, sanoo huippuyksikön vetäjä Kaisa Kotakorpi.

‒ Slemrod on koonnut eri puolilta maailmaa verotuksen virheitä ja onnistumisia sekä veropolitiikan toisinaan sotkuisia realiteetteja. Tällaisten esimerkkien kautta maallikkokin oivaltaa hyvän verojärjestelmäsuunnittelun välttämättömyyden, jatkaa Kotakorpi.

Huippuyksikkö haluaakin edistää kokonaisvaltaista ajattelua, jotta tutkimustieto voisi auttaa päätöksentekijöitä kohdentamaan sääntelyä ja kannustimia vaikuttavammin.

Tutkimustietoa halutaan tarjota päätöksentekijöiden, median ja kaikille julkisesta taloudesta kiinnostuneille selkeästi ja kokonaisvaltaisesti. Akateemiset tutkimusartikkelit palvelevat ensisijaisesti tutkijayhteisöä, mutta ne vaativat lukijaltaan usein syvempää perehtymistä. Avajaisten yhteydessä julkaistavalle huippuyksikön uudelle verkkosivustolle tuodaan FIT-kirjoitussarja, joka on suunnattu tiedon käyttäjille.

‒ Luotettavaa tietoa tarvitaan disinformaation ajassa entistä enemmän paitsi päätöstenteon tueksi myös mediassa kansalaisten ymmärryksen lisäämiseksi, sanoo kirjoitussarjan toimittaja, tutkimusprofessori Tuomas Kosonen VATTista.

Kirjoitussarjan ensimmäinen artikkeli ”Taloustieteen näkökulmia talouspoliittiseen keskusteluun” esittelee kirjoitussarjan idean. Kirjoitus selventää, mitä taloustiede itseasiassa on, erottelee taloustieteen ja talouspolitiikan toisistaan sekä esittelee, miten taloustieteellisestä näkökulmasta olisi hyötyä käytännön talouspolitiikassa.

Syksyn mittaan kirjoitussarjassa julkaistaan teemanumeroita mm. yritysverotuksesta, liikenteen päästöjen vähentämiseksi tehtävien toimien välttämättömyydestä sekä verotuksen ja maastamuuton välisestä yhteydestä, Kosonen jatkaa.


Avajaistilaisuus on englanninkielinen. 

Lisätietoja

Lisätietoja tapahtumasta ja huippuyksiköstä antaa projektipäällikkö Marjukka Hourunrantamarjukka.hourunranta@tuni.fi,  puh. 050 470 5645.