Kahvila

26.10.2022 | Ajankohtaista

Tuotekysely

Osallistu anonyymiin tuotekyselyyn, jossa kartoitetaan suomalaisten kulutustottumuksia ja mieltymyksiä. Tuloksia käytetään vain tieteelliseen tutkimukseen.

Tervetuloa osallistumaan vastaamaan tuotekyselyyn! Kyselyn tarkoituksena on kartoittaa kulutustottumuksia. Kysely on osa Verotutkimuksen huippuyksikön tutkimushanketta, jossa selvitetään kulutuskäyttäytymistä ja kulutusverojen vaikutusta siihen.

Kyselyn vastauksia käsitellään anonyymisti ja niiden käyttökohde on tutkimus. Kyselyn vastauksia ei yhdistetä muihin yksilökohtaisiin tietoihin.

Kysely toimii selainpohjaisesti sekä tietokoneella että mobiililaitteella (mobiililaitteen pieni näyttö voi kuitenkin hankaloittaa kyselyyn vastaamista). Klikkaa kyselyyn tästä.

Jos vastaat kyselyyn tietokoneella, jota käyttää useampi, voit avata kyselyn esimerkiksi ”yksityinen selaus” tilassa ja kyselyyn vastattua tyhjentää selaushistorian. Tarkemmat ohjeet vastaamiseen sisältyvät itse kyselyyn.

Kiitos, että osallistut tutkimukseen!

Tuomas Kosonen
Tutkimusprofessori
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus ja Verotutkimuksen huippuyksikkö FIT

Lisätietoja kyselystä Tuomas Kososelta.

Kyselylinkki aukikirjoitettuna: https://www.surveymonkey.com/r/YDHRFQ2

Kansikuva: Jonne Renvall, Tampereen yliopisto