Ajankohtaista

Lääkkeitä

17.01.2023 | Ajankohtaista

Yksityiset lääkärit määräävät kalliita lääkkeitä potilaille edullisemmista vaihtoehdoista huolimatta

Kirjoittaja: Kaisa Kotakorpi

Verotutkimuksen huippuyksikön tuoreessa tutkimuksessa tarkasteltiin diabeteksen ja korkean kolesterolin hoitoon lääkärien määräämiä reseptejä yksityisellä ja julkisella sektorilla. Tulokset ovat selkeät: yksityisellä sektorilla työskentelevät lääkärit määräväät näiden sairauksien hoitoon merkittävästi useammin kalliita lääkkeitä, vaikka saatavilla on myös edullisempia, hyväksyttyjä lääkevalmisteita.

Lue lisää
Vauva ja aikuinen

01.12.2022 | Ajankohtaista

Lasten kotihoidon tuen vaikutukset ovat negatiivisia

Kirjoittaja: Tuomas Kosonen

Tuoreen tutkimuksen mukaan lasten kotihoidon tuen vaikutukset ovat negatiivisia erityisesti äideille, mutta myös lapsille. Tämä vaikutus syntyy siitä, että kotihoidon tuki ei ole pelkästään tulonsiirto vaan myös ohjaa vanhempien päätöksiä pidempiin kotihoitojaksoihin ja pois työelämästä. Jos lapsiperheitä halutaan erityisesti tukea, olisi joku muu tukimuoto, joka ei ohjaa niin voimakkaasti kotihoitoon, vaikutuksiltaan vähemmän negatiivinen.

Lue lisää
Matkalaukut

27.10.2022 | Ajankohtaista

Suomen tuloverotus ei aja suomalaisia muuttamaan maasta

Kirjoittaja: Salla Kalin, Ilpo Kauppinen, Kaisa Kotakorpi ja Jukka Pirttilä

Julkisessa keskustelussa kireää tuloverotusta on pidetty yhtenä syynä Suomessa vallitsevaan työvoimapulaan. Erityisesti koulutettujen henkilöiden maastamuutto saattaa alentaa verokertymää ja vaikuttaa haitallisesti maan tuottavuuspotentiaaliin. Kansainvälistä muuttoliikettä selvittänyt Verotutkimuksen huippuyksikön tutkijaryhmä toteaa kuitenkin Suomen tuloverotuksen vaikuttavan varsin vähän työvoiman maastamuuttoon.

Lue lisää
Kahvila

26.10.2022 | Ajankohtaista

Tuotekysely

Osallistu anonyymiin tuotekyselyyn, jossa kartoitetaan suomalaisten kulutustottumuksia ja mieltymyksiä. Tuloksia käytetään vain tieteelliseen tutkimukseen.

Lue lisää
Sähköautojen ensirekisteröinnit

03.10.2022 | Ajankohtaista

Tutkijat: Liikenteen päästötavoitteita ei saavuteta – tarvitaan lisätoimia ja kokeiluja

Kirjoittaja: Jarkko Harju, Tuomas Kosonen, Marita Laukkanen, Satu Kuitunen ja Kimmo Palanne

Suomessa liikenteen päästöt ovat viidennes kaikista päästöistä. Suomen tavoitteena on puolittaa liikenteen päästöt vuoteen 2030 mennessä ja päästä 2045 kokonaan päästöttömään liikenteeseen. Tutkimustiedon perusteella kaikki tavoitteet eivät tule toteutumaan. Tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan lisätoimia ja kokeiluita.

Lue lisää
Kirjoittava käsi

27.09.2022 | Ajankohtaista

FIT-kirjoitussarja: käytännön teemoja taloustieteellisen tutkimuksen näkökulmasta

FIT-kirjoitussarja tarjoaa selkeää ja kokonaisvaltaista tutkimustietoa päätöksentekijöille, medialle ja ylipäänsä kaikille talouspolitiikasta kiinnostuneille. FIT-kirjoitussarja on suunnattu ensisijaisesti tiedon kuluttajille. Sarjassa huippututkimusyksikön omat ja vierailevat kirjoittavat esittävät, mitä taloustieteellä on sanottavaa käytännön talouspolitiikan kannalta kiinnostavista aiheista. Kirjoittajat ovat siis perehtyneet syvällisesti aiheisiin, joista kirjoittavat. Itse tutkimuksen tekeminen on vaikeaa ja vaatii pitkää koulutusta sekä perehtymistä aiheisiin. Kirjoitussarjassa tutkijat hyödyntävät kaikkea tätä osaamista ja kertovat suuremmalle yleisölle ymmärrettävässä muodossa mitä eri aiheista opittiin. Lukija siis pääsee nauttimaan kovan tutkimustiedon hedelmistä sarjan kirjoituksissa mahdollisimman helposti ymmärrettävässä muodossa.

Lue lisää
Kirjoittava nainen

26.09.2022 | Ajankohtaista

FIT-seminaarisarjassa 8.2.2023 Terhi Ravaska

Verotutkimuksen huippuyksikön FIT-seminaarit pidetään noin kerran kuukaudessa Tampereen yliopistossa. Tapahtumat myös striimataan.

Tervetuloa!

Lue lisää
Avajaisten yleisöä

08.09.2022 | Ajankohtaista

Verotutkimuksen huippuyksikkö suuntaa laajaan yhteistyöhön

Kirjoittaja: Marjukka Hourunranta

Verotutkimuksen huippuyksikön (FIT) avajaisissa Tampereella korostettiin verotutkimuksen mahdollisuuksia ja uuden yksikön asemaa kansainvälisellä tutkimuskentällä. Suomen Akatemian huippuyksikköohjelmassa FIT pureutuu tulevina vuosina yhteiskunnallisesti keskeisiin aiheisiin – akateemisen tutkimuksen korkeasta tasosta tinkimättä.

Lue lisää
Yritystason käyttöomaisuusinvestoinnit, 2008—2016

01.09.2022 | Ajankohtaista

VATT:n tutkimus: Yhteisöveron lasku ei lisännyt investointeja, mutta vauhditti pienten osakeyhtiöiden kasvua

Kirjoittaja: Jarkko Harju, Aliisa Koivisto, Tuomas Matikka

Suomessa alennettiin yhteisöverokantoja vuosina 2012-2014 yhteensä kuusi prosenttiyksikköä eli 26 prosentista 20 prosenttiin. Veronalennusten yhtenä tavoitteena oli lisätä investointeja, mutta VATT:n tutkijaryhmän tuoreen tutkimuksen mukaan tämä tavoite ei toteutunut pienissä ja keskisuurissa osakeyhtiöissä, joita on yli 90 prosenttia kaikista Suomen yrityksistä.

Lue lisää
Tuomas Kosonen

30.08.2022 | Ajankohtaista

FIT-kirjoitussarja: Mitä taloustiede oikeastaan on – tai ei ole?

Kirjoittaja: Marjukka Hourunranta

Tutustu uuteen suomenkieliseen FIT-kirjoitussarjaan ja tulossa oleviin teemanumeroihin. Ensimmäisessä numerossa pohditaan taloustieteen syvintä olemusta.

Sarjan päätoimittajana toimii Tuomas Kosonen (kuvassa).

Lue lisää